W dniu 02-11-2013 r. odbyło się spotkanie  Ireny Wiśniewskiej-Smolarek Dyrektora Akcji Humanitarnej „Życie” w Polsce z pastorem Bartoszem Tomczyńskim wraz  z przedstawicielami Kościoła Zielonoświątkowego w Janowicach Wielkich. Dyrektor Akcji przedstawiła działalność Akcji Humanitarnej „Życie” w Polsce. Pastor Bartosz Tomczyński przedstawił zasoby ludzkie i rzeczowe jakimi dysponuje w Janowicach Wielkich oraz plany jakie wcześniej były omówione ze współpracownikami. Mamy nadzieję, że zapał jaki towarzyszył rozmową, przerodzi się w otwarcie nowego Oddziału Akcji Humanitarnej „Życie” w Janowicach Wielkich.