Jak pomóc

1. Darowizny pochodzące od osób fizycznych na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego można odliczyć 6 % od dochodu:

Zgodnie ze swoim statutem Akcja Humanitarna Życie prowadzi działalność pożytku publicznego. W zakres działalności pożytku publicznego wchodzi m.in. działalność charytatywno-opiekuńcza.

2. Darowizny pochodzące od osób prawnych można odliczyć 10 % od dochodu:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) darczyńca – osoba prawna może obniżyć swój roczny dochód o 10% jeżeli przekaże darowiznę na cele pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w Art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli także organizacji takiej jak Akcja Humanitarna Życie.

3. Darowizny pochodzące od osób fizycznych na działalność charytatywno-opiekuńczą – brak limitu – możesz odliczyć całą kwotę do wysokości twojego dochodu:

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 254): „Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.” Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów (pismo PB-3-2420-8214-137-AS-04), podatnik może odliczyć sobie od dochodu całą kwotę, jaką przekazał na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej.

4. Jak przekazać darowiznę?

Odliczenia można dokonać, jeśli przekazana darowizna udokumentowana jest:

  • dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego

  • a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

5. Kupuj i wspieraj przez Fanimani.pl montując wtyczkę w przeglądarce zrobisz zakupy a my otrzymamy darowiznę. Znajdziesz nas https://fanimani.pl/akcja-humanitarna-zycie/

Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo Akcję Humanitarną Życie a masz jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: ahzycie@wp.pl

Wpłat należy dokonywać na konto:

Akcja Humanitarna Życie

ul. Okrzei 4a; 64-920 Piła

BZ WBK 33 1090 1320 0000 0001 1882 7871

BZ WBK 06 1090 1320 0000 0001 0498 8106

Dla wpłat zagranicznych:

IBAN: PL 33 1090 1320 0000 0001 1882 7871 BIC Code (SWIFT): BPKOPLPW

IBAN:PL 06 1090 1320 0000 0001 0498 8106 BIC Code (SWIFT): BPKOPLPW

W tytule wpłaty należy wpisać:

„Darowizna na działalność statutową charytatywno-opiekuńczą”

 

Serdecznie dziękujemy za każdy dar serca!