Streetworking

Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży? prowadzimy pracę skierowaną do dzieci i młodzieży zagrożonej

patologiami i niedostosowaniem społecznym bezpośrednio na ulicy. Zazwyczaj taka pracę nazywa się ?pedagogiką uliczną?, a osobę zajmującą się tego typu pracą ?pedagogiem ulicznym?.

 

Streetworking w środowisku osób bezdomnych ? ta forma pracy daje nam możliwość prowadzenia pracy socjalnej z osobą bezdomną pozostającą poza systemem pomocy instytucjonalnej, czyli w środowisku jej przebywania, na jej zasadach, w jej tempie i w oparciu o plan, który zaakceptowała. Naszych streetworkerów można spotkać zazwyczaj w miejscach takich jak: ogródki działkowe, dworce, pustostany, kanały i węzły ciepłownicze, śmietniki, ulice itp. Współpracujemy z MOPS , Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją, Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień, działkowcami oraz innymi instytucjami, które chcą widzieć ten problem.