W dniu 19 października 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile odbyła się konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Piły pt. ?Upadłość konsumencka czy upadek konsumenta?, podczas której dyskutowano na temat możliwości pomocy osobom, które borykają się z trudnościami finansowymi i zadłużeniem.

Zaproszeni prelegenci : Poseł RP Adam Szejnfeld , Pan Robert Damski Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej, Pan Marcin Czugan ? Radca Prawny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Pan Grzegorz Piechowiak ? syndyk, Pan Roman Sklepowicz – przedsiębiorca, prawnik, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy poruszyli m.in. problematykę ludzi pokrzywdzonych przez system bankowy i prawny oraz konieczność działań i zmian legislacyjnych na rzecz przeciwdziałania lichwiarstwu. Omówiono także zagadnienia i problemy związane z egzekucją komorniczą oraz tzw. upadłością konsumencką, czyli możliwością umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wprowadzoną 31 marca 2009 r. do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Zostały zaprezentowane przez Panią Małgorzatę Bornemann ?gościa z Niemiec możliwe działania naprawcze w zakresie trudności finansowych i zadłużenia rodziny na sprawdzonych przepisach prawa niemieckiego.

Ważnym punktem programu było przekazanie przez Irenę Wiśniewską-Smolarek dyrektora Akcji Humanitarnej ?Życie? w Polsce propozycji zmian legislacyjnych na ręce Pana Posła RP Adama Szejnfelda.