Akcja humanitarna „Życie”

Początki działalności Akcji Humanitarnej Życie, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji.

Akcja Humanitarna Życie utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze: Placówki Wsparcia Dziennego,Placówki dla osób bezdomnych, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Samaritan`s Purse, Geschenke der Hoffnung e.V., Tenn Challenge.

NAJNOWSZE WYDARZENIE
„WIERNOŚĆ W SŁUŻBIE”

17-18 czerwca odbędzie się konferencja poświęcona wierności w służbie. Wierność dla nas oznacza poświęcenie oraz posłuszeństwo w służbie dla Boga. Sam Pan Jezus był posłuszny Bogu Ojcu, aż do śmierci na krzyżu.

Na konferencji poznamy historie polskich bohaterów wiary, którzy przechodzili przez różne doświadczenia. Z przyjemnością posłuchamy naszych prelegentów, którzy przedstawią nam bliżej temat wierności.

KIM JESTEŚMY?

O nas

Akcja jest instytucją charytatywną Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Została założona 20 lutego 2002 roku.

Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej kościołów na całym świecie . Działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 254. Akcja Humanitarna Życie koordynuje pracę 15 oddziałów w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań.

Ponadto Akcja Humanitarna Życie pełni rolę reprezentacyjną występując na szczeblu krajowym i międzynarodowym, formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

wydarzeń

klubów dla młodzieży

sponsorów

wolontariuszy

Partnerzy i Darczyńcy